Sunday, April 3, 2011

Aprill 2011 Järva-Peetri kirikus

10.04.kell 12.00 Paastuaja 5. Pühapäev.

Sõnajumalateenistus. Teenib jutlustaja Jaanus Tammiste.

17.04. kell 12.00 Palmipuudepüha.

Jumalateenistus armulauaga.

N. 21.04. kell 17.00 Suur Neljapäev.

Jumalateenistus armulauaga.

R. 22.04. kell 12.00 Suur Reede.

Jumalateenistus armulauaga.

P.24.04. kell 12.00 Kristuse ülestõusmise püha.

Jumalateenistus armulauaga.

Ristimine.

Kaasa teenib segakoor Petra.

Monday, August 23, 2010

September 2010 jumalateenistused.

8.september .

Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev.

kell 18.00 Maarjamissa.

Kaasa teenib koguduse koor.

 

12.september kell 12.00

Jumalateenistus armulauaga.

 

26.september kell 12.00

Jumalateenistus armulauaga.

 

 

Teated.

Igal aastal, septembrikuus, toimub Narva Aleksandri Suurkirikus Maarjalaulude Festival. Sellel aastal võtab festivalist osa ka meie koguduse koor. Maarjalaulude Festival toimub Narvas 11. septembril. Lähtuvalt sellest, toimub sel aastal üle Eesti neis kirikutes, milliste koorid festivalil osalevad, 8.septembril kell 18.00 Maarjamissa.

Üritus on esmakordne ja uus meile kõigile. Koor on õppinud selgeks missas esitatavad laulud. Paljud laulud esitatakse koos kogudusega. Julgustan kõiki, kes soovivad Maarjamissal osaleda, julgesti kirikusse tulema. Olete väga oodatud!

 

Pühapäevakool alustab sel aastal oktoobrikuu teisel pühapäeval, s.o. 10.oktoobril. Ootame lapsi 6.- 15 eluaastani.

 

Koguduse kantselei on avatud reedeti kell 12.00 - 15.00

Õpetaja telefon 53406396 , e- kiri: eelkpeetri@hot.ee

Monday, August 9, 2010

Augustikuu 2010

8.august kell 12.00 Kuldleeripüha.

22.august kell 12.00 Jumalateenistus armulauaga.

29.august kell 12.00 Laste ristimine.

Koguduse ringreis Peipsi äärsetesse pühakodadesse 13. ja 14.augustil. Registreeride 8.augustiks telefonil 53406396.

Friday, May 28, 2010

Juunikuu 2010 Järva-Peetri kirikus.

4.juuni  Eesti lipu päev.

kell 8.00 Lipu heiskamine lipuplatsil.

 

11.-12. juuni. Vaimulik laulupidu Tartus.

Osaleb koguduse koor.

 

13.juuni kell 12.00

Jumalateenistus kirikus.

 

14.juuni kell 12.00

Leinapäeva palvus.

 

23.juuni kell 13.00

Võidupüha palvus.

 

24.juuni Jaanipäev.

kell 12.00 Ristimispüha.

Laste ja täiskasvanute ristimine.

 

27.juuni Surnuaiapühad:

kell 12.00 Peetri kalmistul

kell 14.00 Kadastiku kalmistul.

Lahkunute mälestamine.

 

 

Info telefonil 53 406 396

 

Eelteade: Kuldleer toimub 8.augustil. Palun võimalusel registreerida t. 53 406 396

Tuesday, April 20, 2010

PALVE

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse koguduse juhatus pöördub Teie poole, armsad Peetri kihelkonna inimesed, aidata alustada auväärse Peetri kiriku siseremondi teostamisega. Vajame raha muinsuskaitse eritingimuste uuringute ja remonttööde teostamise projekti koostamiseks. Iga annetus on tähtis, olenemata suurusest, sest igaüks saab annetada vastavalt võimalustele.

Käesoleval aastal möödub Järva-Peetri kiriku arvatavast ehitusaastast 860 aastat. Eelnevad põlvkonnad on kiriku meile säilitanud, nüüd on meie aukohus seda teha tulevastele põlvkondadele, vaatamata sellele, kas ise olen kiriku liige või mitte. Kirik hoonena on märgilise tähendusega, sümboliseerides Jumala kohalolu, pakkudes hingepidet igale inimesele igal ajal.

Annetused palume teha EELK Järva- Peetri Püha Peetruse koguduse arveldusarvele:

Swedbank a/a 221020202188

SEB Ühispank a/a 10702000730008

selgitus: annetus kiriku remondiks.

Maksekorraldusele märkige annetaja nimi ja isikukood, sest vastavalt MTÜ-dele tehtavatele annetustele kehtib tulumaksusoodustus, mis kajastub Teie tuludeklaratsioonis."Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele...." 2Kor. 8.13-14

"Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat" 2 Kor. 9:7

Rohket Jumala õnnistust soovides: Lea Heinaste,

Järva-Peetri kirikuõpetaja

maikuu teated

30.aprill kell 13.00 - 17.00 Talgud Kadastiku kalmistul.

Mai 2010

L.1mai kell 9.00- 12.00 Talgud Peetri kalmistul.

P. 9.mai kell 12.00

Emadepäeva jumalateenistus. Laulavad lapsed.

N. 13.mai kell 18.00

Kristuse taevaminemispüha jumalateenistus.

P. 23.mai kell 12.00

Nelipüha jumalateenistus.

Laulab koor.

P. 30.mai kell 12.00

Kolmainupüha jumalateenistus.

Saturday, March 20, 2010

EELK JÄRVA-PEETRI KIRIKUS Aprill 2010

Jumalateenistused:

1.aprill kell 18.00

Suur Neljapäev. Jumalateenistus pihi- ja armulauaga.

2.aprill kell 12.00

Suur Reede. Jumalateenistus.

3.aprill kell 24.00

Ülestõusmispüha Vigiilia. Laulab koor.

4.aprill kell 12.00

Kristuse ülestõusmise püha jumalateenistus. Armulaud.

5.aprill kell 12.00

2.ülestõusmispüha.

Laste jumalateenistus.

11.aprill kell 12.00

Ülestõusmisaja 2.pühapäeva jumalateenistus.

25.aprill kell 12.00

Ülestõusmisaja 4.pühapäeva jumalateenistus. Armulaud.


Leerikool algab 4.aprillil peale jumalateenistust. Koguneda kell 12.00 kirikusse.


Pühapäevakool kantseleis:

25.aprill kell 12.00

Piiblitunnid kantseleis neljapäeviti kell 18.00


Koguduse kaastöölise koolitused:

16.aprill kell 15.00-19.00

17.aprill kell 10.00- 15.00

23.aprill kell 10.00-15.00

Kasutatud riiete müük:

10.aprill kell 12.00 - 14.00

17.aprill kell 12.00 - 14.00


Õpetaja telefon: 53406396